Utbildning

Vill du arbeta med oss ideellt?
Tveka inte, hör av dig! Du är viktig!

Att jobba som stödperson innebär att du sitter hemifrån och ringer upp brottsoffren.
Du lyssnar, ger stöd samt informerar om polisanmälan, rättsprocessen, skadestånd med mera.

Att jobba som vittnesstöd innebär att du är på Linköpings Tingsrätt förmiddag eller eftermiddag någon dag i veckan eller när du har tid.
Här hjälper du att lugna och informera de vittnen som ska in på förhandling.


Till hösten 2019 planerar vi att hålla i en ny utbildning
för stödpersoner och vittnesstöd.

Håll utkik på vår hemsida efter datum eller ring/maila oss för en intresseanmälan.


Information om volontärarbete hos oss
Då vi arbetar med människor är det viktigt att själv vara psykiskt stabil, att vara en god lyssnare,
att ha medkänsla och empati, ha en positiv människosyn samt kunna arbeta självständigt.
Hos oss har vi tystnadslöfte.


Information

Du behöver vara
Minst 20 år

Övrigt
Du får inte befinna dig i belastningsregistret
Du behöver skriva på ett tystnadslöfte
Du behöver bli godkänd av styrelsen
Du behöver avlägga tid till jouren, minst 8 timmar per månad


Varför arbeta som volontär

Du utvecklar dig själv
Du gör skillnad för den du hjälper
Meningsfullt och givande
Får tacksamhet från dem du stödjer
Vidareutbildningar
Erfarenhetsutbyten, gemensamma träffar
Lära av varandra


Information om utbildningen

Grundutbildningen är uppdelad på 9 kvällar x ca 3 timmer per gång
I utbildningen ingår samtalsmetodik, krisreaktioner med mera
Vi har föreläsningar från t ex polis, advokat, försäkringsbolag med fler
För att bli godkänd av styrelsen behöver du närvara minst 75% av utbildningen.
Under kursen ska två besök vid tingsrätten, i samband med rättegång, genomföras.