Välkommen till Brottsofferjouren i Linköping, Kinda, Ydre och Åtvidaberg.
 HEM  |  STÖDPERSON  |  VITTNESSTÖD  | KONTAKT | LÄNKAR 
 
VITTNESSTÖD

 Vad är...?


 Vad gör...?


 Intresserad...?

Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som ska bistå vittnen och brottsoffer med mänskligt stöd och praktisk information i samband med rättegång.

Vittnesstöden bidrar till att skapa en större trygghet för vittnen och målsägande i samband med domstolsförhandlingen.

De identifieras genom att bära en bricka med texten "Vittnesstöd" och har avlagt ett etiskt tysthetslöfte.

Ett vittnesstöd har genomgått utbildning i bl a bemötandefrågor och rättsprocessen och fått instruktioner att aldrig diskutera målets innehåll med vittnet eller brottsoffret.

Ett vittnesstöd ska kunna ge vittnen och brottsoffer information om domstolsförhandlingen och praktiska frågor.

Det kan handla om att beskriva hur en förhandling går till, vilka de olika aktörerna under rättegången är, vilka uppgifter var och en har och var vittnet/brottsoffret ska sitta.

Det kan även innebära att ta emot och visa var garderob, toalett och eventuellt vittnesstödrum finns samt visa personen till rätt sal.

En viktig information är rätten till ersättning för kostnader i samband med inställelsen och var man kan kvittera ut denna ersättning. Under förhandlingen kan det också uppkomma frågor som vittnesstödet efteråt kan svara på.

Är du intresserad av att arbeta ideellt som stödperson/vittnesstöd?

Kontakta
Brottsofferjouren i Linköping

Box 345
581 03 Linköping

Tel. 013-10 44 00