Stadsfesten 2019

Stadsfesten 2019

Svar på frågorna

Hur gör man en polisanmälan?
Går in till polisstationen
114 14
Polises webbplats www.polisen.se
(112 är endast till för akuta ärenden)

Hur når man Brottsofferjouren i Linköping?
013-10 44.00
www.boj-linkoping.se
boj-linkoping@telia.com

Vilket tel-nr har Brottsoffermyndigheten?
090-70 82 00

Vad betyder ordet ”Målsägande”?
Den som har utsatts för eller lidit skada av ett brott kallas för målsägande under rättsprocessen

Hur mycket väger burken totalt?
699 gram

Stort tack till alla som har deltagit!
Fem vinnare kontaktas imorgon måndag.